Strategie: pomagam tworzyć strategie przedsiębiorstwa i rozwoju rynku, marki i portfela, komunikacji.

Nadzór projektowy: jeśli zechcesz – pracuję potem z zespołami nad wdrożeniem strategii.
Pilotuję też projekty wymagające specjalistycznego doświadczenia: opakowanie, reklama/ komunikacja, rozwój produktu. Wówczas piszę brief – wybieram agencję – nadzoruję proces i wykonanie. Firma ma gwarancję skuteczności, a uczestniczący w projekcie zespół nabywa rzadkie kompetencje.

Zarządzanie bezpośrednie: piastuję też tymczasowo różne stanowiska w projektach zmian, ekspansji rynkowej, budowy zespołów marketingu.

PROJEKTY SPECJALNE:

Strategie MOT dla usług i detalu (Moments of Truth, Moments of Buying).

Internal brand engagement: wewnątrzfirmowy program inspiracji i edukacji o markach portfela dla wszystkich pracowników.

Wdrożenia procesowe: cykl sprzedażowo-marketingowy, roczny plan marketingu, NPD (proces koordynujący rozwój produktu), S&OP (planowanie sprzedażowo-operacyjne).

kontakt