Manual dla kadr marketingu: opisuje zasady praktykowania brand marketingu według filozofii konkretnej firmy. Przyjmuje formę „manuala wiedzy” dla pracowników i coachów wewnętrznych lub wewnętrznego programu szkoleń on-line.

Merchandising manual: podręcznik standardów pracy handlowca + szkolenie.

kontakt